Ваканции и празници 

17.09.2018г., понеделник - 9ч., Тържествено откриване на 125-тата учебна година в НУ"Св.св.Кирил и Методий", гр.Ямбол

24.09.2018г., понеделник - неучебен, неприсъствен ден

01.11.2018г., четвъртък - Ден на народните будители - неучебен ден

21.12.2018г., петък - Коледно парти в училището

04.03.2019г., понеделник - неучебен, неприсъствен ден

26.04.2019г., петък - неучебен, неприсъствен ден

29.04.2019г., понеделник - Велики понеделник - неучебен, неприсъствен ден

01.05.2019г., сряда - неучебен, неприсъствен ден

06.05.2019г., понеделник - неучебен, неприсъствен ден

31.05.2019г. - Тържествено връчване на свидетелствата за завършен трети клас

 

Първа учебна смяна. Начало на учебните занятия: 8,00ч.

Край на работния ден:

Понеделник - 6-ти час - 12,30 часа

Часове

І смяна

ІІ смяна

1 час            

От   8.00  до   8.35 ч.

От 13.30  до  14.05 ч.

Междучасие  

От   8.35  до   8.45 ч.

От 14.05  до  14.15 ч.

2 час

От   8.45  до   9.20 ч.

От 14.15  до  14.50 ч.

Голямо междучасие  

От   9.20  до  9.40 ч.

От 14.50  до  15.10 ч.

3 час

От 9.40  до 10.15 ч.

От 15.10  до  15.45 ч.

Междучасие  

От 10.15  до 10.25 ч.

От 15.45  до  15.55 ч.

4 час

От 10.25  до 11.00 ч.

От 15.55  до  16.30 ч.

Междучасие  

От 11.00  до 11.10 ч.

От 16.30  до  16.40 ч.

5 час

От 11.10  до 11.45 ч.

От 16.40  до  17.15 ч.

Междучасие

От 11.45 до 11.55 ч.

От 17.15 до 17.25 ч.

6 час

От 11.55 до 12.30 ч.

От 17.25 до 18.00 ч.

 

Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък

1 час            

От   8.00  до   8.40 ч.

От 13.30  до  14.10 ч.

Междучасие  

От   8.40  до   8.50 ч.

От 14.10  до  14.20 ч.

2 час

От   8.50  до   9.30 ч.

От 14.20  до  15.00 ч.

Голямо междучасие  

От   9.30  до 9.50 ч.

От 15.00  до  15.20 ч.

3 час

От 9.50  до 10.30 ч.

От 15.20  до  16.00 ч.

Междучасие  

От 10.30  до 10.40 ч.

От 16.00  до  16.10 ч.

4 час

От 10.40  до 11.20 ч.

От 16.10  до  16.50 ч.

Междучасие  

От 11.20  до 11.30 ч.

От 16.50  до  17.00 ч.

5 час

От 11.30  до 12.10 ч.

От 17.00  до  17.40 ч.