Механизъм.pdf (4027050)

Правилник.pdf (1919661)

pravilnik_OS (1).pdf (190636)

 

Мили родители,

Първите четири занятия на клуб "Математика" ще протекат при следния график:

06.02., сряда - 13,30ч. - 14,10ч.

07.02., четвъртък - 13,30ч. - 14,10ч.

11.02., понеделник - 13,30ч. - 14,10ч.

14.02., четвъртък - 13,30ч. - 14,10ч.

Целта е да се изберат дни от седмицата с по-ниска заетост на учениците, за да може повече от децата да посетят по-голям брой занятия.

 

Мили родители,

От м.февруари до м.декември 2019г. стартира проект на Министерството ориентиран към свободното време на учениците и техните интереси. Моето предложение към децата от класа е клуб "Математика", в който ще се решават само задачи за състезания.

Време на провеждане: сряда и четвъртък, от 13,30 до 14,10ч. Без занятия по време на ваканциите.

Място на провеждане: нашата класна стая.

Участието е напълно безплатно.

 

Школа за народни и спортни танци ALL STEPS

С нови групи от 15 октомври 2018г.

понеделник и сряда - от 13,30 - до 14,30ч. - спортни танци - месечна такса - 25лв.

вторник и четвъртък - от 13,30ч. - до14,30ч. - народни танци - месечна такса - 25лв.

Място на провеждане: физкултурния салон на училището


Ваканции и празници 

04.03.2019г., понеделник - неучебен, неприсъствен ден

30.03.2019г. - 07.04.2019г. вкл. - пролетна ваканция

26.04.2019г., петък - неучебен, неприсъствен ден

29.04.2019г., понеделник - Велики понеделник - неучебен, неприсъствен ден

01.05.2019г., сряда - неучебен, неприсъствен ден

06.05.2019г., понеделник - неучебен, неприсъствен ден

17.05.2019г., петък - Патронен празник на училището

21.05.2019г., вторник - неучебен, неприсъствен ден - ДЗИ по БЕЛ

23.05.2019г., четвъртък - неучебен, неприсъствен ден - втори ДЗИ

31.05.2019г. - Тържествено връчване на свидетелствата за завършен трети клас