Мили родители,
Ако се налага отсъствие на детето от учебни занятия по семейни причини за период до 3 дни - трябва да се обърнете за разрешение към Директора, а за период до 7 дни трябва да се обърнете за разрешение към Педагогическия съвет на училището.
 
Учебен план за 3.клас
Задължителна подготовка - часове седмично
1.Български език и литература - 7 часа
Български език  - 2 часа
Създаване на текст - 1,5 часа
Литература - 3 часа
Извънкласно четене - 0,5 часа
2.Английски език - 3 часа - г-жа Катя Христакиева
3.Математика - 3,5 часа
I срок - 4 часа седмично
II срок - 3 часа седмично
4.Човекът и обществото - 2 часа
5.Човекът и природата - 1 час
6.Музика - 1,5 часа
I срок - 2 часа седмично
II срок - 1 час седмично
7.Изобразително изкуство - 2 часа 
8.Технологии и предприемачество - 1 час
9.Компютърно моделиране - 1 час
10.Физическо възпитание и спорт - 2,5 часа - г-н Стоян Иванов
I срок - 2 часа
II срок - 3 часа
Час на класа - 1 час
Физическо възпитание и спорт - модул - 1 час - Йорданка Лесева
Избираема учебна подготовка
1.Български език и литература - 1 часа
2.Математика - 1,5 час
I срок - 1 час
II срок - 2 часа
 
Учебен план за 2.клас
Задължителна подготовка - часове седмично
1.Български език и литература - 7 часа
2.Английски език - 2 часа - г-жа Катя Христакиева
3.Математика - 3,5 часа
4.Околен свят - 1 час
5.Музика - 2 часа
6.Изобразително изкуство - 1,5 часа 
7.Технологии и предприемачество - 1 час
8.Физическо възпитание и спорт - 2 часа
Час на класа - 1 час
Физическо възпитание и спорт - модул - 1 час - Галина Митраджиева
Избираема учебна подготовка
1.Български език и литература - 2 часа
2.Математика - 1 час
 
 
Наръчник за родители на първокласници
https://www.roditeli.org/
 
Четенето
https://www.roditeli.org/index.php?option=com_content&view=article&id=311&Itemid=2 
 
"... но от таз задача - иде ми да плача..."
 
 https://www.roditeli.org/index.php?option=com_content&view=article&id=315&Itemid=2