Мили родители,
Ако се налага отсъствие на детето от учебни занятия по семейни причини за период до 3 дни - трябва да се обърнете за разрешение към Директора, а за период до 7 дни трябва да се обърнете за разрешение към Педагогическия съвет на училището.
 
Учебен план за 2.клас
Задължителна подготовка - часове седмично
1.Български език и литература - 7 часа
2.Английски език - 2 часа - г-жа Катя Христакиева
3.Математика - 3,5 часа
4.Околен свят - 1 час
5.Музика - 2 часа
6.Изобразително изкуство - 1,5 часа 
7.Технологии и предприемачество - 1 час
8.Физическо възпитание и спорт - 2 часа
Час на класа - 1 час
Физическо възпитание и спорт - модул - 1 час - Галина Митраджиева
Избираема учебна подготовка
1.Български език и литература - 2 часа
2.Математика - 1 час
 
 
Наръчник за родители на първокласници
https://www.roditeli.org/
 
Четенето
https://www.roditeli.org/index.php?option=com_content&view=article&id=311&Itemid=2 
 
"... но от таз задача - иде ми да плача..."
 
 https://www.roditeli.org/index.php?option=com_content&view=article&id=315&Itemid=2