Проекти

Проект "Любимото любовно стихотворение на мама и татко"
Представяне на стихотворението пред класа - м.февруари.
Форма на представянето - утринна среща на класа.
 
Проект "Владетелите на България"
Разработване на личния проект - м.октомври.
Представяне на проектите пред класа - м.ноември.
Форма на разработката - лапбук.
 
 
Хан Кубрат - Стоян, Радослав
 
Първо българско царство
Хан Аспарух - Денис, Стамена, Симона Серкатова
Хан Тервел - Георги, Светлозар
Хан Крум - Мария Русева
Хан Омуртаг 
Княз Борис I Михаил - Зоя, Вяра
Цар Симеон - Симона Патева, Виктор Михалев
Цар Петър
Цар Самуил - Кристиан, Виктор Дойчев, Даниел
 
Второ българско царство
Цар Асен - Данаил
Цар Петър - Валентин, Мария Кабакова
Цар Калоян - Илияна, Николай, Сияна
Цар Иван Асен II - Мария Димитрова, Александра
Цар Иван Александър - Калина