СБНУ

Сезон 2017/2018
 
Участници във финалния кръг
Валентин, Виктор Михалев, Георги, Данаил,
Зоя, Калина, Мария Димитрова, Мария Русева,
Светлозар, Симона Патева, Симона Серкатова
 
"Аз и буквите"
50 точки - Валентин, Георги, Данаил, 
Мария Димитрова, Мария Русева,
Светлозар, Симона Патева, Симона Серкатова
48 точки - Мария Кабакова
 
"Аз общувам с Европа"
50 точки - Данаил, Мария Димитрова,
Калина, Мария Русева, Радослав, 
Симона Серкатова, Светлозар
 
"Аз и числата"
50 точки - Мария Димитрова, Зоя, Светлозар
46 - Александра
45 - Данаил, Симона Серкатова
44 - Симона Патева, Георги
40 - Илияна
30 - Мария Кабакова
 
"Аз, природата и светът"
50 точки - Виктор Михалев, Александра, Илияна,
Мария Димитрова, Мария Русева, Симона Патева
48- Зоя, Симона Серкатова
47 - Радослав
46 - Стоян
45 - Стамена, Светлозар, Георги
 
"Аз рисувам"
50 точки - Мария Русева, Симона Серкатова, Георги, Виктор Михалев,
Светлозар, Зоя, Валентин, Илияна, Калина
48 точки - Данаил
43 точки - Даниел, Мария Кабакова
42 точки - Стоян
40 точки - Кристиан
 
Сезон 2016/2017
Във финалния кръг на състезанието участваха:
50 точки - Вики М., Георги, Данаил, Зоя,
Мими Д., Мими Р., Светлозар,
Симона П., Стамена
 
Участници във финалния кръг
Вики М., Георги, Данаил, Даниел, Зоя, Илияна, Мими Д.,
Мими Р., Радослав, Светлозар, Симона П., Стамена
 
Аз и буквите
50 точки- Мими Р., Данаил, Илияна, Мими Д., Светлозар,
Даниел, Калина, Стамена, Александра, Зоя, Симона П., Радослав
47 точки - Георги, Вики М., Мими К.
46 точки - Кристиан
45 точки - Симона С.
 
Аз и числата
50 точки - Мими Д., Криси, Гого, Вики М., Стами, Зоя, 
Симона П., Данаил, Илияна, Ники, Радо
Вики Д. - 48 точки
Денис, Даниел - 46 точки
Светлозар, Симона С. - 44 точки
Мими К. - 43 точки
 
Аз, природата и светът
50 точки - Зоя, Илияна, Стоян, Симона П.,
Мими Д., Мими Р.
Симона С. - 49 точки
Вяра - 46 точки
 
Аз рисувам
50 точки - Вяра, Вики Михалев, Георги, Даниел, Зоя, Илияна, 
Мария Русева, Светлозар, Симона Серкатова, Стамена
Али, Данаил, Мими Кабакова, Сияна - 48 точки
Радо - 46 точки
Кристиан - 45 точки