ОДК

www.odk-yambol.org

ОБЛАСТЕН КОНКУРС ПО ПРИЛОЖНО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ОТ КОЛЕДА ДО ВАСИЛЬОВДЕН“

2017г. - РАЗДЕЛ "МОЗАЙКА" - I НАГРАДА - МАРИЯ БОЯНОВА РУСЕВА - II клас, НУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", гр.Ямбол

2016г. - РАЗДЕЛ "РИСУНКА" - І ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА - СВЕТЛОЗАР ПЕНЕВ - І клас, НУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - град Ямбол