Посетете и Съобщения и Проекти

Начало на работния ден - 8ч.

Понеделник - 11.02.2019г.

1.Английски език - Учебник, УТ, малка тетрадка.

2.Физическо възпитание и спорт

3.Създаване на текст - Учебник, стр.. 

4.Създаване на текст - сухо лепило, цветни химикали, книжката с приказката.

5.Математика - Учебник - стр., УТ, малка тетрадка. Д.р. Помагало "Вълшебното ключе" - стр. - работи се само в помагалото.

6.Час на класа

Край на работния ден - 13,10ч.

Клуб "Математика" - 13,30ч. -14,10ч.

Вторник - 12.02. 

1.Български език  -  Учебник - стр., УТ - стр., малка тетрадка. Д.р. Помагало "Вълшебното ключе", стр. - работи се само в помагалото.

https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/2GLSDZcjDD-779/192 - електронно четим нашият учебник по български език

2.Математика - Учебник - стр.. Д.р. Помагало "Вълшебното ключе" - стр. - работи се само в помагалото.

https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/2kBhuhmRFr-923/201 - електронно четим нашият учебник по математика

9,30ч. - 10ч. - голямо междучасие

3.Човекът и обществото -  Д.р. за часа - Битките на цар Симеон Велики. Прочети за битките на Симеон от детска енциклопедия. Избери една битка и се подготви да я представиш пред класа. Учебник - стр., УТ - стр.34, атлас, малка тетрадка, цветни моливи. Д.р. Днес у дома прочети три пъти урока.

4.Английски език  - Учебник, учебна тетрадка.

5.Технологии и предприемачество - Учебник, стр.. Прозрачно тиксо.

6.Физическо възпитание и спорт - модул - ще играем на двора.

Край на работния ден - 13,10ч.

Сряда - 06.02. - начало на втори учебен срок

Мили родители,

Г-н Иванов моли децата да бъдат в класната стая в 7,50ч., за да се осигури нормалната организация на часа. 

1.Физическо възпитание и спорт (с г-н Иванов)

2.Човекът и природата - Избери си три животни - насекомо, птица, бозайник. Проучи всяко с какво се храни. Запиши на листче красиво и с по-едри букви името на животното и неговата храна и донеси записките си в училището. Учебник - стр.32-33, учебна тетрадка - стр.18, малка тетрадка. Д.р. Днес у дома прочети 3 пъти урока и написаното в учебната тетрадка.

3.Математика - Учебник - стр.74, УТ№1, малка тетрадка. Д.р. Помагало "Вълшебното ключе", стр.69 - работи се само в помагалото.

4.Български език - Учебник - стр.40-41, УТ№1 - стр.40-41, малка тетрадка. Д.р. Помагало "Вълшебното ключе", стр.54 - работи се само в помагалото.

5.Четене - Сухо лепило, тясно прозрачно тиксо. Донеси си книжката, която изработихме и (ако желаеш) цветни химикали. Прочете ли приказката два пъти? Учебник - стр.., УТ, малка тетрадка. Д.р. Прочети три пъти текста на стр..

6.Музика - Учебник - стр.34, 35, нотна тетрадка. https://www.youtube.com/watch?v=9_04UmoJ7e0

Край на работния ден - 13,10ч.

Клуб "Математика" - 13,30ч. - 14,10ч. Моля донеси си тетрадка - голям или малък формат - по твой избор.

Четвъртък - 07.02. 

1.Четене - Донеси си книжката, която направихме. Учебник, стр.. УТ, стр.. Д.р. Прочети три пъти текста на стр.

2.Математика ИУЧ - Помагало "Мат и Ема", малка тетрадка. Д.р. Помагало "Вълшебното ключе", стр.70 - работи се само в помагалото.

3.Човекът и обществото -Прочети интересни факти за живота на Кирил и Методий от детска енциклопедия. Избери най-интересните, запиши ги като пет изречения, научи ги наизуст и се подготви да ги представиш пред класа. Учебник - стр.66-67, УТ - стр.33, атлас, малка тетрадка, цветни моливи. Д.р. Днес у дома прочети три пъти урока.

4.Английски език - Учебник, УТ, малка тетрадка.

5.Изобразително изкуство - Учебник, стр.. 

6.Изобразително изкуство 

Край на работния ден - 13,10ч.

Клуб "Математика" - 13,30ч. - 14,10ч.

Петък - 08.02.

1.Български език и литература - ИУЧ - Помагало, малка тетрадка по български език.

2.Математика - ИУЧ - Помагало "Мат и Ема", малка тетрадка по математика.

3.Физическо възпитание и спорт

4.Четене - Учебник - стр.64-65, УТ - стр., малка тетрадка. Д.р. Прочети 

5.Компютърно моделиране - Учебник, малка тетрадка 40л.

Край на работния ден - 12,20ч.