19.03.2018г., понеделник 

1. Математика - Учебник - стр., УТ№2 - стр., тетрадка с малки квадратчета. Д.р.(за вторник) Сборник, стр. - работи се само в сборника. 

2.Български език(четене) - Читанка - стр.72. УТ - стр., малка тетрадка с широк ред, 40л. Д.р. Прочети два пъти текста  на стр.73.

3.Български език(ИУЧ) - Помагало - стр., малка тетрадка с широк ред, 40л. 

4.Музика - стр.42.

https://www.youtube.com/watch?v=8nFZB_qT6tA - Песен за снежинката

https://www.youtube.com/watch?v=lEr5U_FDbRY - Шарко и Марко

5.Час на класа 

Проект "Твоят час"  - гланцов блок, ножица, сухо лепило.

Край на работния ден - 18,20ч.

20.03.2018г., вторник 

1.Математика - Моля, донеси си линия и черен молив. Учебник - стр., УТ№2, тетрадка с малки квадратчета. Д.р.(за сряда) Сборник, стр.  - работи се само в сборника. 

2.Български език - Моля донеси си само малката тетрадка по български език. 

Учебник - стр.. УТ№1 - стр.  Д.р. Помагало - стр. - работи се само в помагалото.

3.Български език(четене) - Читанка -  стр.73, УТ - стр., малка тетрадка с широк ред. Д.р. Прочети два пъти текста на стр.74-75. 

4.Английски език - Учебник, УТ, малка тетрадка с широк ред, 40л. Написа ли домашната си работа?

(песен.mp3 (1814031) 

5.Физ.възп. и спорт

Край на работния ден - 17,40ч.

21.03.2018г., сряда 

1.Български език(ФКРУ) - Учебник - стр.. УТ№2 - стр..

2.Български език(ФКРУ) - Учебник. УТ№2 

3.Физ.възп. и спорт

4.Математика - Учебник - стр., УТ№2. Д.р. Сборник - стр.  - само в сборника. 

5.Околен свят - Д.р. за часа: Ако имаш енциклопедия за човешкото тяло, прочети и се подготви да представиш пред класа любопитни или интересни факти, свързани със сетивните органи на човека. Учебник -стр.. УТ - стр.. Малка тетрадка с редове по този учебен предмет. 

6.Час за спортни дейности - г-жа Галина Митраджиева

Край на работния ден - 18,30ч.

22.03.2017г., четвъртък 

1.Български език -  Моля донеси си само малката тетрадка по български език. 

Учебник - стр., УТ№1. Малка тетрадка по български език. Д.р. Помагало - стр. - работи се само в помагалото.

2.Английски език - Учебник, УТ, малка тетрадка, тетрадка речник.

3.Български език(четене) -  Читанка - стр.74-75. Учебна тетрадка - стр.. Малка тетрадка по четене. Д.р. Прочети два пъти текста на стр.82.

4.Изобразително изкуство 

5.Изобразително изкуство 

Край на работния ден - 17,40ч.

23.03.2017г., петък 

"Аз и буквите". Начало - 12,30ч. Такса за участие - 6лв.

1.Технологии и предприемачество - Учебник - стр.. Разгледай страницата в учебника. Представи си как ще изглежда твоето изделие. Помисли как ще реализираш идеята си. 

2.Български език(ИУЧ) - Помагало - стр., малка тетрадка. 

3.Математика(ИУЧ) - Помагало "Математика с Мат и Ема" и малка тетрадка с квадрати. Д.р. Сборник "Вълшебното ключе", стр. - работи се само в сборника.

4.Музика - Учебник, стр.43

https://www.youtube.com/watch?v=5lGu3drqCXI - Песен за Апостола

https://www.youtube.com/watch?v=qZmJ1e9OpFI - Бабина игра

Проект "Твоят час" 

Край на работния ден - 18,00ч.