Начало на работния ден - 8ч.

Понеделник - 29.04.2019г. - неучебен, неприсъствен ден

1.Английски език - Учебник, УТ, малка тетрадка.

2.Физическо възпитание и спорт

3.Създаване на текст - Учебник, стр.59, упр5,6. УТ№1 стр.62-63.Д.р. Прочети два пъти упражненията от учебната тетрадка - стр.62-63.

4.Създаване на текст 

5.Математика - Учебник - стр., УТ, малка тетрадка. Д.р. Помагало "Вълшебното ключе" - стр.95- работи се само в помагалото.

6.Час на класа

Край на работния ден - 13,10ч.

Клуб "Математика" - 13,30ч. -14,10ч.

Вторник - 23.04.2019г.

1.Български език  -  Учебник - стр.60-61, УТ - стр., малка тетрадка. Д.р. Помагало "Вълшебното ключе", стр.66- работи се само в помагалото.

https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/2GLSDZcjDD-779/192 - електронно четим нашият учебник по български език

2.Математика - Учебник - стр.114. Д.р. Помагало "Вълшебното ключе" - стр. 97- работи се само в помагалото.

https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/2kBhuhmRFr-923/201 - електронно четим нашият учебник по математика

9,30ч. - 10ч. - голямо междучасие

3.Човекът и обществото - Представяне на информация за Петър Берон и "Рибния буквар" - проучи какви дялове, текстове и картинки е съдържал "Рибният буквар".Копирай най-интересните от тях и се подготви да ги представиш пред съучениците си. Учебник - стр.94-95, УТ - стр.44, атлас, малка тетрадка, цветни моливи. Д.р. Днес у дома прочети три пъти урока.

4.Английски език  - Учебник, учебна тетрадка.

5.Технологии и предприемачество - Учебник, стр. Д.р. стр. 1-2 салфетки за декупаж с великденски мотиви; течно лепило, четка за лепилото, ножица.

6.Физическо възпитание и спорт - модул - ще играем на двора.

Край на работния ден - 13,10ч.

Сряда - 24.04. 

Мили родители,

Г-н Иванов моли децата да бъдат в класната стая в 7,50ч., за да се осигури нормалната организация на часа. 

1.Физическо възпитание и спорт (с г-н Иванов)

2.Човекът и природата - Моля не забравяй домашната работа в учебната тетрадка на стр.32. Учебник - стр.60-61, учебна тетрадка - стр.33, малка тетрадка. Д.р. Днес у дома прочети 3 пъти урока и написаното в учебната тетрадка. Преговори уроците от стр.52 до стр.63.

3.Математика - Учебник - стр.115, УТ№2, малка тетрадка. Д.р. Помагало "Вълшебното ключе", стр.98 - работи се само в помагалото.

4.Български език - Учебник - стр.62-63, УТ№1 - стр.64-65, малка тетрадка. Д.р. Помагало "Вълшебното ключе", стр.67 - работи се само в помагалото.

5.Четене - Учебник - стр.84-85, УТ, малка тетрадка. Д.р. Прочети три пъти текста на стр..

6.Музика - Учебник - стр.52-53, нотна тетрадка. https://www.youtube.com/watch?v=9_04UmoJ7e0

Край на работния ден - 12,20ч.

12,30 - 13,10ч. - Финален кръг на националното състезание на СБНУ. чениците от класа, които са поканени за участие са: Данаил, Зоя, Илияна, Калина, Мария Димитрова, Мария Русева, Светлозар, Симона Патева. Състезанието ще се проведе в стаята на 3в клас.

Четвъртък - 25.04.

1.Четене - Учебник, стр.84-85. УТ, стр.. Д.р. Прочети три пъти текста на стр.90.

2.Математика ИУЧ - Помагало "Мат и Ема", малка тетрадка. Д.р. Помагало "Вълшебното ключе", стр. - работи се само в помагалото.

3.Човекът и обществото - Учебник - стр.96-97, УТ - стр.45, атлас, малка тетрадка, цветни моливи. Д.р. Днес у дома прочети три пъти урока. 

4.Английски език - Учебник, УТ, малка тетрадка.

5.Изобразително изкуство - Багрене на яйца - 1-2 твърдо сварени яйца, багрене и технология - по избор на ученика; непотребни вестници за застилане на работното място; ръкавици за еднократна употреба.

6.Изобразително изкуство - Учебник, стр..

Край на работния ден - 13,10ч.

Клуб "Математика" - 13,30ч. - 14,10ч.

Петък - 26.04. - неучебен, неприсъствен ден 

1.Български език и литература - ИУЧ - Помагало, малка тетрадка по български език.

2.Математика - ИУЧ - Помагало "Мат и Ема", малка тетрадка по математика.

3.Физическо възпитание и спорт

4.Четене - Учебник - стр.„, УТ - стр., малка тетрадка. Д.р. Прочети текстовете на стр..

5.Компютърно моделиране - Учебник, малка тетрадка 40л.

Край на работния ден - 12,20ч.