Начало на работния ден - 8ч.

17- 20.12. - Моята любима коледна книга, приказка, история, разказ...

Понеделник - 17.12.

Събираме 3лв. за коледното парти на класа. Поръчката на пиците е направена - по 1,50лв. парчето.

1.Английски език - Учебник, УТ, малка тетрадка.

2.Математика - Учебник - стр., УТ, малка тетрадка. Д.р. Помагало "Вълшебното ключе" - стр.,  - работи се само в помагалото.

3.Създаване на текст - Учебник, стр..

4.Създаване на текст 

5.Музика - Проверка знанията на ученика - "Бяла Коледа", "Коледна елха", Учебник, стр.46, 47. Нотна тетрадка.  https://www.youtube.com/watch?v=I_TDdaWtX2g

https://www.youtube.com/watch?v=hId2g7eq9Gw

6.Час на класа 

Край на работния ден - 13,10ч.

Вторник -18.12.

1.Български език  - Учебник - стр., УТ - стр., малка тетрадка. Д.р. Помагало "Вълшебното ключе", стр.- работи се само в помагалото.

https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/2GLSDZcjDD-779/192 - електронно четим нашият учебник по български език

2.Математика - Учебник - стр.. Д.р. Помагало "Вълшебното ключе" - стр. - работи се само в помагалото.

https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/2kBhuhmRFr-923/201 - електронно четим нашият учебник по математика

9,30ч. - 10ч. - голямо междучасие

3.Човекът и обществото - Учебник - стр., учебна тетрадка - стр., атлас, малка тетрадка. Д.р. Днес у дома прочети три пъти урока.

4.Английски език - Учебник, учебна тетрадка.

5.Технологии и предприемачество - Учебник, стр.. Прозрачно тиксо.

6.Физическо възпитание и спорт - модул - ще играем на двора.

Край на работния ден - 13,10ч.

Сряда - 19.12.

Мили родители,

Г-н Иванов моли децата да бъдат в класната стая в 7,50ч., за да се осигури нормалната организация на часа. 

1.Физическо възпитание и спорт (с г-н Иванов)

2.Човекът и природата - Учебник - стр.27 - 28, учебна тетрадка - стр.16, малка тетрадка. Д.р. Днес у дома прочети 3 пъти урока и написаното в учебната тетрадка.

3.Математика - Учебник - стр., УТ№1, малка тетрадка. Д.р. Помагало "Вълшебното ключе", стр. - работи се само в помагалото.

4.Български език - Учебник - стр., УТ№1 - стр., малка тетрадка. Д.р. Помагало "Вълшебното ключе", стр. - работи се само в помагалото.

5.Четене - Учебник - стр.35 - рецитиране на стихотворението наизуст; стр.38, УТ, малка тетрадка. Д.р. Прочети три пъти текстовете на стр.36 - 37.

6.Музика - Учебник - стр.34, 35, нотна тетрадка. https://www.youtube.com/watch?v=9_04UmoJ7e0

Край на работния ден - 13,10ч.

Четвъртък - 20.12. 

1.Четене - Учебник, стр.36 -37. УТ, стр.. Д.р. Прочети три пъти текста на стр.39 - за петък. 

2.Математика - Учебник - стр., УТ№1, малка тетрадка. Д.р. Помагало "Вълшебното ключе", стр. - работи се само в помагалото.

3.Човекът и обществото - Учебник - стр., УТ - стр., атлас, малка тетрадка, цветни моливи. Д.р. Днес у дома прочети три пъти урока. 

4.Английски език - Учебник, УТ, малка тетрадка.

5.Изобразително изкуство - Учебник, стр.. Изработване на гирлянди за украса на класната стая. Ножица, сухо лепило.

6.Изобразително изкуство - четка за нанасяне на лепило, сухо лепило, ножица, вестници за застилане на работното място - 2-3 двойни листа.

Край на работния ден - 13,10ч.

Петък - 21.12. - Коледно парти на класа

От 10ч. до 12ч. в класната стая.

Моля донеси си коледен аксесоар и добро настроение; подготви си коледно и новогодишно пожелание към децата от класа.

1.Български език и литература - ИУЧ - Помагало, малка тетрадка по български език.

2.Математика - ИУЧ - Помагало "Мат и Ема", малка тетрадка по математика.

3.Физическо възпитание и спорт

4.Четене - Учебник - стр.39, УТ - стр., малка тетрадка. Д.р. Прочети текста на стр. три пъти.

5.Компютърно моделиране - Учебник, малка тетрадка 40л.

Край на работния ден - 12,20ч.