Начало на работния ден - 8ч.

Понеделник - 15.10.

1.Английски език - Учебник, УТ, малка тетрадка.

2.Математика - Учебник - стр.20-21, УТ, малка тетрадка. Д.р. Помагало "Вълшебното ключе" - стр. - работи се само в помагалото.

3.Създаване на текст - Учебник - стр.66-67, малка тетрадка.

4.Създаване на текст - УТ№2 - стр.8- 9.

Д.р. за 22.10. - Извънкласно четене: Незнаен юнак, Ран Босилек - Прочети приказката три пъти; донеси си разпечатания текст и малката тетрадка по четене.

https://chitanka.info/text/22932-neznaen-junak

5.Музика - Учебник, стр.32, 33. Нотна тетрадка.  https://www.youtube.com/watch?v=I_TDdaWtX2g

https://www.youtube.com/watch?v=hId2g7eq9Gw

6.Час на класа

Край на работния ден - 13,10ч.

Вторник - 16.10.

1.Български език  - Учебник - стр., УТ - стр.14-15, малка тетрадка. Д.р. Помагало "Вълшебното ключе", стр.27- работи се само в помагалото.

https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/2GLSDZcjDD-779/192 - електронно четим нашият учебник по български език

2.Математика - Учебник - стр.22. Д.р. Помагало "Вълшебното ключе" - стр.19 - работи се само в помагалото.

https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/2kBhuhmRFr-923/201 - електронно четим нашият учебник по математика

9,30ч. - 10ч. - голямо междучасие

3.Човекът и обществото - Учебник - стр.20-21., учебна тетрадка, атлас, малка тетрадка, шаблон. Д.р. Днес у дома прочети три пъти урока.

4.Английски език - Учебник, учебна тетрадка.

5.Технологии и предприемачество - Учебник, стр.5, 6-7. Ножица. Д.р.за 16.10. Разгледай стр.6-7. Подготви и представи малък проект за изобретение, интересна стока или услуга. Д.р. за 23.10. - учебник, стр.8, упр.2/3.

6.Физическо възпитание и спорт - модул - ще играем на двора.

Край на работния ден - 13,10ч.

Сряда - 17.10.

Мили родители,

Г-н Иванов моли децата да бъдат в класната стая в 7,50ч., за да се осигури нормалната организация на часа. 

1.Физическо възпитание и спорт (с г-н Иванов)

2.Човекът и природата - Учебник - стр.12-13, учебна тетрадка - стр.8, малка тетрадка. Д.р. Днес у дома прочети 3 пъти урока и написаното в учебната тетрадка.

3.Математика - Учебник - стр.23, УТ№1, малка тетрадка. Д.р. Помагало "Вълшебното ключе", стр.24 - работи се само в помагалото.

4.Български език - Учебник - стр.16 - 17, УТ№1, малка тетрадка. Д.р. Помагало "Вълшебното ключе", стр.28 - работи се само в помагалото.

5.Четене - Учебник - стр.11, УТ- стр.11, малка тетрадка. Д.р. Прочети текста на стр.14.

6.Музика - Учебник - стр.34, 35, нотна тетрадка. https://www.youtube.com/watch?v=9_04UmoJ7e0

Край на работния ден - 13,10ч.

Четвъртък - 18.10.

1.Четене - Учебник, стр.14. УТ, стр.13. Д.р. Прочети текста на стр.15 три пъти.

2.Математика - Учебник - стр.24, УТ№1, малка тетрадка. Д.р. Помагало "Вълшебното ключе", стр.20 - работи се само в помагалото.

3.Човекът и обществото - Учебник - стр.22-23, УТ, атлас, малка тетрадка, шаблон, цветни моливи. Д.р. Днес у дома прочети три пъти урока.

4.Английски език - Учебник, УТ, малка тетрадка.

5.Изобразително изкуство - Изнесено обучение на тема "Натюрморт с плодове", стр.34 - 35. Материали: молив, гума, водни/темперни бои, четки, съд за вода, сухи кърпи/салфетки; малка чанта за материалите. Вход за галерията: 2 лв.

6.Изобразително изкуство 

След часа учениците ще се върнат в училището, ще си вземат чантите и тогава ще тръгнат към дома.

Край на работния ден - 13,10ч.

Петък - 19.10.

1.Български език и литература - ИУЧ - Помагало, малка тетрадка по български език.

2.Математика - ИУЧ - Помагало "Мат и Ема", малка тетрадка по математика.

3.Физическо възпитание и спорт

4.Четене - Учебник - стр.15, УТ - стр.14, малка тетрадка. Д.р. Прочети текста на стр.16 три пъти.

5.Компютърно моделиране - Учебник - стр.6 - 7, малка тетрадка 40л.

Край на работния ден - 12,20ч.