145 години 

от обесването на Васил Левски

Поклон!